Notifications

หน้าหลัก

หมวดหมู่ทั้งหมด

เรื่อง "คุณธรรม จริยธรรม การปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567"

เรื่อง "คุณธรรม จริยธรรม การปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567"

รายละเอียดอย่างย่อ

กิจกรรมแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 1. บรรยาย หัวข้อ "คุณธรรม จริยธรรม การปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดี ตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" โดย พระราชวัชรโพธิคุณ เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล และพระมารุต เมธิโก รศ.ดร. วัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. บรรยาย หัวข้อ "หลักการทรงงาน และพระราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9" โดย พระมารุต เมธิโก รศ.ดร. วัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3. การเสวนาธรรม โดย นายวิชญ์ชัย ธรรมประดิษฐ์ อธิบดีศาลปกครองภูเก็ต

0 แสดงความเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ