Notifications

หน้าหลัก

หมวดหมู่ทั้งหมด

เรื่อง “คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”

เรื่อง “คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”

รายละเอียดอย่างย่อ

สำนักงานศาลปกครอง โดย วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสองหน่วยงาน โดยจัดให้มีการอบรม หัวข้อ “คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอนุพงศ์ สุขเกษม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากร

17 แสดงความเห็นเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ