Notifications

หน้าหลัก

หมวดหมู่ทั้งหมด

เรื่อง “คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมือง”

เรื่อง “คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมือง”

รายละเอียดอย่างย่อ

สำนักงานศาลปกครอง โดย วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสองหน่วยงาน โดยจัดอบรม หัวข้อ “คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมือง” เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวชิระ ชอบแต่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากร

3 แสดงความเห็น
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ