Notifications

หน้าหลัก

หมวดหมู่ทั้งหมด

เรื่อง "การใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งทางปกครอง"

เรื่อง "การใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งทางปกครอง"

รายละเอียดอย่างย่อ

สำนักงานศาลปกครอง โดย วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสองหน่วยงาน โดยจัดอบรม หัวข้อ “การใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งทางปกครอง” เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวชิระ ชอบแต่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากร

1 แสดงความเห็นเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ