Notifications

หน้าหลัก

หมวดหมู่ทั้งหมด

เรื่อง “หลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง”

เรื่อง “หลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง”

รายละเอียดอย่างย่อ

สัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ช่วงเช้า เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. หัวขัอ “หลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง”

0 แสดงความเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ