Notifications

หน้าหลัก

หมวดหมู่ทั้งหมด

เรื่อง "คดีปกครองเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

เรื่อง "คดีปกครองเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

รายละเอียดอย่างย่อ

สำนักงานศาลปกครอง โดย วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสองหน่วยงาน โดยจัดให้มีการอบรม หัวข้อ “คดีปกครองเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายประนัย วณิชชานนท์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากร

0 แสดงความเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ